Zalety Tablicy Interaktywnej

Lekcje z tablicą interaktywną są bardzo atrakcyjne dla uczniów. Takich możliwości nie daje np. tradycyjna tablica kredowa, czy tablica sucho ścieralna, lub nawet  ilustracja pokazywana wszystkim uczniom w książce. Ponadto pozwala to na równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów co daje wymierne efekty w szybkim i efektywniejszym przyswajaniu wiedzy. Obrazy i grafika pomagają wzrokowcom lepiej wyrazić … Read more