Zalety Tablicy Interaktywnej

Lekcje z tablicą interaktywną są bardzo atrakcyjne dla uczniów. Takich możliwości nie daje np. tradycyjna tablica kredowa, czy tablica sucho ścieralna, lub nawet  ilustracja pokazywana wszystkim uczniom w książce. Ponadto pozwala to na równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów co daje wymierne efekty w szybkim i efektywniejszym przyswajaniu wiedzy. Obrazy i grafika pomagają wzrokowcom lepiej wyrazić i zrozumieć przerabiany materiał. Uzyskujemy większe zainteresowanie uczniów, a jak wiadomo jeden obraz zastępuje 100 słów!

  • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy,
  • lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów,
  • łatwość operowania obrazem daje nauczycielom dużą elastyczność w przygotowaniu materiału do zajęć bez względu na stosowaną metodę nauczania,
  • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomagają wzrokowcom wyrazić i zrozumieć materiał,
  • większe zainteresowanie uczniów,
  • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w procesie nauczania ze wszystkimi jej możliwościami bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej,
  • nauczyciel nie jest „schowany” za komputerem (centralną postacią nie jest maszyna, ale pedagog sterujący procesem nauczania),
  • wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej osiągane jest dzięki zastosowaniu tylko jednego komputera z wideoprojektorem i tablicy interaktywnej,
  • stosowanie ćwiczeń interaktywnych,
  • możliwość wykorzystania w czasie zajęć dowolnych programów uruchamianych na komputerze (w tym programów edukacyjnych, a szczególnie multimedialnych).